Çinko fosfatının kaplamalarda rolü

June 29, 2024
hakkında en son şirket haberleri Çinko fosfatının kaplamalarda rolü

hakkında en son şirket haberleri Çinko fosfatının kaplamalarda rolü  0

İlk olarak, çinko fosfat kaplamalarda çoklu rol oynar

 

Korrozyona karşı koruyucu: Çinko fosfat, diğer kaplama maddelerinin birlikte çalışarak, nemden kaynaklanan kaplamanın korozyona etkili bir şekilde direnç veren güçlü bir koruyucu film oluşturur.Oksijen ve kirli çevre, kaplamanın korozyon direncini önemli ölçüde iyileştirir ve kullanım ömrünü uzatır.

 

Pas engelleyici: çinko fosfat boya yüzeyinde metal iyonlarıyla birleşerek çözülmesi zor bir çökeltme oluşturur ve boya yüzeyinde metal iyonların salınımını yavaşlatır.Böylece metal iyonlarının oksidasyonunu ve korozisyonunu etkili bir şekilde önler, ve boya pas karşıtı performansını önemli ölçüde iyileştirir.

Daha iyi hava dayanıklılığı: Çinko fosfat, dış çevreye karşı kaplamanın dayanıklılığını artıran kararlı bir kompleks oluşturmak için diğer kaplama katkı maddeleriyle etkileşime girer.Oksidasyon gibi doğal faktörlerin işgaliye karşı dirençli, ultraviyole ışığı ve sıcaklık değişiklikleri, böylece kaplama daha iyi hava durumlarına dayanıklılık gösterir.

Daha iyi yapışkanlık ve kapsama alanı:Çinko fosfatın kimyasal özellikleri, kaplamanın viskozluğunu artırmakla kalmayıp güçlü bir kompleks oluşturmak için kaplamanın dolgu maddeleri ve reçineleriyle yakından bağlanmasını sağlar, aynı zamanda daha sıkı hale getirir ve böylece kaplamanın yapışkanlığını ve kapsama alanını iyileştirir.

Özetle, çinko fosfat, benzersiz kimyasal ve fiziksel özellikleriyle kaplamalarda vazgeçilmez bir rol oynar, korozyon direncini, pas önlemini,Kaplamaların hava koşullarına dayanıklılığı ve yapışkanlığı.

 

İkincisi, kaplamaya eklenen çinko fosfat miktarı

Eklenen çinko fosfat miktarı, özel kaplama sistemine göre belirlenmelidir.Kaplamaya eklenen çinko fosfatının kalite fraksiyonu % 2 ila % 5 arasında yönetilmelidir.Aşırı ekleme miktarı, kaplamanın sertliğini arttırır, kaplama kolay değildir; Çok düşük ekleme, çinko fosfatının korozyon direncini etkiler.Beklenen etkiyi elde edemiyor.

Üçüncüsü, çinko fosfat miktarını etkileyen faktörler

Eklenen çinko fosfat miktarı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenir:

1Metal altyapının türü ve kalitesi: farklı metal altyapıların çinko fosfat için farklı gereksinimleri vardır.ve farklı substratların özelliklerine göre farklı miktarlarda çinko fosfat eklenmesi gerekir.;

2Kaplama kalınlığı: Kaplama kalınlığı ayrıca zinc fosfat miktarını da etkiler.Eklenen çinko fosfat miktarı buna göre artırılmalıdır.;

3Kaplama sisteminin özellikleri: Farklı kaplama sistemlerinin çinko fosfat için farklı gereksinimleri vardır, genel olarak, asidik kaplamalara daha fazla çinko fosfat eklemek gerekir.Nötr veya alkali kaplamalar nispeten daha az çinko fosfat eklemek gerekirken.

IV. Özet

Çinko fosfat, kaplamaların korozyon direncini ve hava durumlarına dirençlerini artırabilen yaygın bir kaplama katkı maddesi.Kaplama zinc fosfat eklenmesi % 2 ila % 5 arasında yönetilmelidir., ve uygun ekleme miktarı belirli kaplama sistemine göre seçilmelidir.Eklenmiş çinko fosfat miktarı da metal substratın türünden ve kalitesinden etkilenir., kaplamanın kalınlığı ve kaplama sisteminin özellikleri.